Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

NYTTIG INFORMASJON


INFLUENSAVAKSINE 2018

8. oktober 2018 kl. 11:42

Årets vaksine kommer i uke 43

Ring oss eller send SMS for å avtale time på skiftestua for å få satt vaksinen. Det er nødvendig med timeavtale pga. kapasitet. 

Influensavaksine anbefales til:

 • Gravide fra 12.svangerskapsuke
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Alle fra 65 år og eldre
 • Alle med: diabetes 1 og 2
 • Kroniske lungesykdommer(inkl astma)
 • Kronisk hjerte-kar sykdommer
 • Kronisk leversvikt
 • Kronisk nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • Nedsatt immunforsvar
 • Svært alvorlig fedme(KMI over 40)
 • Annen alvorlig eller kronisk sykdom

Pasientreiser

8. oktober 2018 kl. 11:28

Hovedregelen er at du får dekket standardsats dersom du kan reise med rutegående transport eller egen bil. Dekning av reise med drosje/turvogn krever rekvisisjon etter følgende bestillingsrutine:

Rekvisisjon på medisinsk grunnlag: Hvis du ikker e ristamd til å kjøre selv eller resie kollektivt, kan din behandler rekvirere transport på medisinsk grunnlag.

Rekvisisjon på grunn av manglende rutegående transport: Ta kontakt med pasientreiser på telefon 91505515 i god tid før avreise, for planlegging av reisen.  NB: Alle reiser til planlagte timer skal rekvireres/bestilles i god tid, senest innen kl 13.00 siste virkedag før avreise, dette for å sikre at transporten kan planlegges slik at du rekker timen din. 

For mer informasjon:

 https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser

Informasjon om rutegående transport: tlf 188, eller på https://en-tur.no/

 

Ferieavvikling 2018

31. mai 2018 kl. 14:57

Vi har feriestengt i uke 29 og 30. I denne perioden vil Robrygga legekontor vikariere for oss, men tar kun det som kategoriseres som øyeblikkelig hjelp.

Legene tar ferie i følgende uker:

Åse Nordseth: 29,30,31                                            Jannike Reymert: 27,28,29,32                                        Pål Tveter: 29,30,31,33                                            Svenn Morten Iversen: 27,28,29,30

For sykmeldinger, attester, resepter, o.l., anbefaler vi alle våre pasienter om å ta kontakt med oss i god tid, før den enkelte fastlege tar ferie.

 

Åpningstider

Åpningstider i ekspedisjonen:

Mandag-Fredag: 08.30-11.45
12.30-15.00
Lørdag og Søndag: Stengt

Telefonen er åpen fra 09.00-12.00 og fra 13.00-14.00Adresse

Bakklandet Legekontor
Sverres gate 23
7800 Namsos
Vis kart

Kontakt oss

Bakklandet Legekontor
Sverres gate 23
7800 Namsos

Sentralbord: 74209040
Akuttlinje: 48140104
Bilde som representerer legekontoret